ISC har idag produktions- och sourcinguppdrag från bolag inom; sportswear, knitwear och profilprodukter. Uppdragen bygger på att ISC hanterar hela inköpsprocessen och överser allt från framtagning av säljprover till koordination av underleverantörer, orderläggning, kvalitetskontroll och leveransbevakning.

ISC har lång och gedigen erfarenhet av handel i Asien, vi hjälper företag med komplett inköpsfunktion, och ser till att vi hittar rätt producent i förhållande till behov.

Brand Management

ICS AB har idag en Brand Portfolio med varumärken inom segmentet Outdoor. Vårt mål är att samarbeta med internationellt erkänt starka varumärken, inom premiumsegmentet. I dagsläget är vi distributör av CMP och Millet. Båda med framgång på ett stort antal marknader samt lång och gedigen historik.

Sourcing

ISC har idag produktions- och sourcinguppdrag från olika bolag. Uppdragen bygger på att ISC hanterar hela inköpsprocessen och överser allt från framtagning av prover till koordination av underleverantörer, orderläggning, kvalitetskontroll och leveransbevakning.